Akciğer Kanseri
Ana Sayfa Site Map

 

Endikasyonlar
Diagnos
Tedavi

Misyonumuz

       Ülkemizde her yıl yaklaşık 40-50 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 •          Ülkemizde her yıl yaklaşık 40-50 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

 •     Akciğer kanseri teşhisi konulan hastaların yaklaşık % 25'i cerrahi tedavi ile kür şansına sahip olmakta geri kalan % 75'lik  kısmi ise ortalama bir yıl yaşamaktadır.

 •    Bir yılda kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilen hastaların çoğu akciğerlerinde tümörün neden olduğu tıkanma nedeniyle 1- solunum yetmezliği 2- enfeksiyon 3- kanamanın neden olduğu boğulma neticesinde yaşamlarını kaybetmektedir. Misyonumuz akciğer kanseri tedavisinde fark yaratmak, bu farkın hastalarımıza daha kaliteli ve daha uzun bir yaşam olarak yansımasını sağlamaktır.

 •    Trakea ve bronşlarda ortaya çıkan iyi huylu tümörlerde, hastalar çoğunlukla akciğerlerinde gereksiz yere doku kaybıyla sonuçlanan büyük operasyonlar geçirmektedir. Misyonumuz iyi huylu akciğer tümörlerinin tedavisinde fark yaratmak, bu farkın hastalarımıza gereksiz büyük operasyonları önlemek olarak yansımasını sağlamaktır.

 •    Uzun süren yoğun bakım tedavilerinden sonra  trakea darlığı oluşan hastalar,  trakea da  gereksiz yere büyük doku kayıplarıyla sonuçlanan operasyonlar geçirmekte ve bir kısmı telafisi mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Misyonumuz trakea darlıklarının tedavisinde fark yaratarak bu hastaların çaresizlik içerisinde boğularak ölmelerini engellemektir.

 •   Az sayıda görülmekle birlikte bronşlarına kaçan yabancı cisimler nedeniyle (bu yabancı cisimler taş veya diş olabilir) solunum yetmezliğine giren hastalar uzun süren tedavisiz bir süreçten sonra akciğerlerinin bir kısmını kaybettikten sonra ancak tedavi olanağına kavuşabilmektedir. Misyonumuz akciğere kaçan yabancı cisimlerin tedavisinde fark yaratarak bu hastaların gereksiz yere akciğerlerinin bir kısmını kaybetmelerini engellemektir.

 

Gelişmiş ülkelerde yukarıda belirtilen hastalıklar girişimsel bronkoskopik yöntemlerle tedavi edilmektedir. Misyonumuz bu tedavi yöntemlerini uzmanlık eğitimi sırasında uygulama fırsatını bulamayan göğüs hastalıkları uzmanlarımızdan yetenekli ve yeterli olanların yardımıyla yaygınlaştırmak ve daha fazla sayıda insanımızın bu modern tedavi yöntemlerinden yararlanmasını sağlamaktır.


Girişimsel Bronkoskopi nedir ?

Trakea ve bronşlarda ortaya çıkan akciğer hastalıklarının bronkoskop denilen aletler yardımıyla aşağıda belirtilen teknikler ile tedavi edilmesidir.

 •          Lazer rezeksiyonu

 •          Argon Plazma Koagülasyonu

 •          Diyatermik terapi, elektrokoter

 •          Kriyoterapi

 •          Brakiterapi

 •          Fotodinamik terapi

 •          Stent implantasyonu

 Yukarıda belirtilen tedavi yöntemlerinden lazer cerrahisi ve silikon stent implantasyonu dünyada en yaygını ve hastalara yaşam kalitesi ve yaşam süresi bakımından en faydalı olanıdır.


Neden Girişimsel Bronkoskopi standart tedavi olmalı ?

 •          Dünyanın gelişmiş ülkelerinde girişimsel bronkoskopi özellikle lazer rezeksiyonu ve silikon stent implantasyonu standart bir tedavi yöntemidir.

 •     Akciğer kanseri nedeniyle takip edilen hastaların % 35 i teşhis aşamasında, % 35 ide herhangi bir dönemde lazer rezeksiyonu ve silikon stent implantasyonu yani girişimsel bronkoskopi  ile tedaviye ihtiyaç duyarlar.

 •      İyi huylu akciğer tümörlerinde lazer rezeksiyonu ile tamamen kür sağlandığında hastalar gereksiz bir operasyondan kurtulmuş olacaklardır.

 •       Trakea darlıklarında  bronkoskopik lazer tedavisi sayesinde saatler süren riskli bir trakea cerrahisinden kurtulup doku kaybı engellenmiş olacaktır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı; girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemleri, gelişmiş ülkelerde standart tedaviler arasındaki yerini almıştır. Her yeniliğe olduğu gibi, bu  tedaviye dirençler kırıldığındada, lazer-bronkoskopi Türk tıbbında standart tedaviler arasındaki yerini alacaktır.

 


Lazer rezeksiyonu ve Silikon Stent İmplantı

 •          Trakea ve bronşların içinde veya duvarında bronş kanserinin neden olduğu bir tıkanma veya daralma durumunda tümör dokusu lazer ile önce küçültülür.

 •      Küçülmüş tümör dokusu mekanik olarak parçalanıp kanama kontrolü sağlanır.

 •      Artakalan tümör dokusu trakea ve bronş duvarını delmemek suretiyle tamamen lazer ile temizlenir ve yok edilir.

 •      Tümörün aynı bölgede kısa sürede tekrar büyüme ihtimali varsa silikon stent implante edilerek havayolunun  uzun süre açık kalması sağlanır.

 •     Tıkanıklığın terar etmesi halinde silikon stent çıkartılır lazer işlemi tekrarlandıktan sonra silikon stent tekrar eski yerine implante edilir.

 •      Hastanın bu sürede solunum kapasitesi normal olduğundan genel durumu kemoterapi ve radyoterapinin komplikasyonlarından büyük ölçüde etkilenmez.

 •     Trakea ve bronşları daraltan tümörlerde kemoterapi ve radyoterapinin etkisi ortalama % 25 iken lazer rezeksiyonu sayesinde trakea ve bronşlar % 100'e yakın açılır.

 


Bilgilenme

Lütfen girişimsel bronkoskopi ve lazer rezeksiyonu & silikon stent uygulaması hakkındaki sorularınız için aşağıdaki telefon numarasını/posta adresini kullanınız.

Telefon
0532 687 30 34
Uygulama
Doç.Dr.Yalçın KARAKOCA
Elektronik posta

Genel Bilgi: bronkoskopi@hotmail.com
Webmaster: mMG Productions

 


..
Son güncelleme 02 Eylül 2002 Pazartesi

   mMG Productions