Tedavi
Ana Sayfa Site Map

 

Geri
Donanım

 
 

Her geçen gün daha ileri adımlar atıyoruz. Çok geç olmadıkça her zaman umut var...

Tedaviden umulan yararlar

Cerrahi şansını kaybetmiş akciğer kanseri hastasını başlıca üç yöntem ile tedavi etmek mümkündür.

  •  Radyoterapi – Brakiterapi : Genellikle tümör kitlesinde küçülme sağlar. Akciğer fonksiyonlarına olumsuz yönde etkileri vardır. Trakea ve bronşlarda %20-30 açılma sağlayabilir. Tedaviyi tekrarlamak mümkün değildir. Akciğer kanserinde ölüm nedenleri olan solunum yetmezliği, kanama, postobstruktif pnömoni ve atelektaziyi önleyici etkisi yoktur. Hastalarda özellikle brakiterapi ile yapılan tedaviye bağlı uzun sürede ortaya çıkan nekroz ve kanama komplikasyonu ölüm nedenlerindendir.

  • Kemoterapi -- Küçük hücreli akciğer kanseri dışında tümör üzerinde fazlaca etkisi yoktur ancak tümörün vücudun diğer organlarına yayılmasını geciktirebilir. Tekrarlanan kemoterapi rejimlerinin hastaların yaşam kalitelerine olumsuz yönde etkileri vardır. Akciğer kanserinde ölüm nedenleri olan solunum yetmezliği, kanama, postobstrukif pnömoni ve atelektaziyi önleyici etkisi yoktur.

  • Girişimsel Bronkoskopi -- Daha doğru bir deyimle lazer bronkoskopi ve silikon stent implantasyonu trakea ve bronşların % 100'e yakın açılarak normal anatomik bütünlüğüne kavuşmasını sağlar. Yaşam süreleri boyunca akciğerler görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirir. Hastalar radyoterapi ve kemoterapinin yan etkilerinden daha az etkilenir. Akciğer kanserinde ölüm nedenleri olan solunum yetmezliği, kanama, postobstruktif pnömoni ve atelektazi sadece girişimsel bronkoskopi ile önlenebilir. Sonuçta hastaların yaşam kaliteleri artar ve yaşam uzar. Yeterli teknik donanım ve yetenekli ellerde lazer bronkoskopi mortalitesi binde üçtür.

*** İnoperatif bronş kanserlerinde başta lazer bronkoskopi olmak üzere hastalar radyoterapi ve kemoterapiyide kapsayan kombine tedaviden en fazla yararı görürler.


Tedavi bilgi talebi

Tedavi usulleri hakkında daha fazla bilgi veya tedavi yardımı almak için aşağıdaki adreslere başvurabilirsiniz.

Therapeutic Bronchoscopy
Doç.Dr.Yalçın KARAKOCA
Tel: 0532 687 30 34
FAX:
Internet: bronkoskopi@hotmail.com


Son güncelleme 31 Ağustos 2002 Cumartesi

   mMG Productions